Projectwerk | Slim werken en reizen | Lesgeven

Standaard mobiliteitsoplossingen zijn er genoeg, voor de korte afstand de fiets, voor de directe stedelijke verbindingen de trein en voor deur tot deur is de auto het meest gekozen alternatief. Helaas schieten deze oplossingen veelal te kort zodra er duurzame, slimme of efficiënte reismogelijkheden worden verwacht. Hiervoor is maatwerk nodig, waarbij innovatieve alternatieven worden geboden ter bevordering van de reis. TMS Interim heeft veel ervaring in mobiliteitsmanagement en biedt u de oplossing voor uw mobiliteitsprobleem. Door grondig in kaart te brengen wat uw eisen en wensen zijn kunnen wij zeer specifieke oplossingen bieden. Deze zijn gericht op zowel de korte als lange termijn en stellen de werknemer centraal. Het uitgangspunt hierbij is een blije en vrije werknemer. Voor ieder mobiliteitsvraagstuk is een passende oplossing te vinden, wij bieden u deze oplossing.

Oplossingen worden geboden in projectwerk waarbij samen wordt toegewerkt naar een slimme oplossing. Daarnaast hebben wij ervaring in het opleiden van les geven aan beginnende professionals, specifiek gericht op de mobiliteitsoplossingen. Overbrengen van kennis en inzicht spelen hierbij een centrale rol.

Voordelen voor u:

• Vergroten bereikbaarheid
• Gezonde bedrijfsvoering
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Passende slimme oplossing
• Blije en vrije werknemers
• Goede en vaak ook goedkopere alternatieven in
        woon- werkverkeer